Nodwch bydd yr holl wybodaeth yn cael ei dal o dan y Ddeddf Gwarchod Data (1998). Bydd y wybodaeth yn cael ei chadw am ddwy flynedd o ddyddiad y digwyddiad a bydd yn cael ei defnyddio gan Brifysgol Caerdydd i'ch hysbysu chi am ddigwyddiadau sy'n dod a rhaglenni gradd a allai fod o ddiddordeb. 
 
* indicates required
Email Marketing Powered by Mailchimp