Yr ydym am wella sut i'ch hysbysu o ddigwyddiadau sydd o ddiddordeb ichi.
I wneud hyn mae angen eich caniatad. Diolch am eich cydweithrediad

We are improving how we inform you about events which are of interest.
To do this we need your permission. Thanks for your co operation

 
* indicates required

Bydd Palas Print yn defnyddio'r wybodaeth i adael ichi wybod am y ddigwyddiadau yn y siop a gwybodaeth defnyddiol. Palas Print will use the information you provide on this form to keep in touch with you and to provide updates

Email Marketing Powered by Mailchimp